top of page

Helen Gaunt Sande

Business Coach / Karriererådgiver

Jeg heter Helen Gaunt Sande og har mange års erfaring som karrieretrener/coach med å løfte og fremme ledertalenter i selskaper.  Jeg har også erfaring med å hjelpe mennesker som har falt utenfor arbeidslivet tilbake igjen i arbeid.  Dette har jeg blitt målt på og har gode resultater å vise til.  

Jeg har en Cand.Mag grad og har tatt videreutdannelse som NLP Master Coach, Helse Coach og Business Coach.  (NLP Practitioner og Master Practitioner i tillegg).  Jeg baserer også samtaler på MI teknikker og Kjernekvadranten.

 

Næringslivserfaring har jeg fra bl.a. Citigate Dewe Rogerson, Statsministerens kontor, Innovasjon Norge, Flying Pigs Consulting (oppstartsselskap) og Futurestep. De siste årene har jeg vært konsulent for Din Utvikling som karriererådgiver ved siden av å ha egne klienter. 

 

Jeg har både en mental og en praktisk tilnærming.  Det er viktig å sørge for at du har rammer for å lykkes – den rammen hjelper jeg deg med. 

------------------

Hva er NLP (nevro lingvistisk programmering)?

 

NLP er kort oppsummert som læren om hvordan vi inntar verden.  Jeg jobber mye med disse teknikkene da jeg har god erfaring med at de fører til rask og varig endring. 

 

  • NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering, og er læren om hvordan du når frem til de beste ressursene i deg selv og andre. 

  • Nevrolingvistisk programmering (NLP), er læren om hvordan vi mennesker gjør mening ut av tilværelsen. Hvordan vi tar inn og behandler informasjon, hvordan og på hvilke måter vi motiveres og demotiveres. NLP Coaching er en høyst effektiv metode på hvordan skape vinneratferd i eget liv, basert på prinsippene om at all atferd har en struktur, og at denne strukturen er lagret og kodet i sansene våre og kan identifiseres, modelleres (kopieres), læres og endres. 

DSC_7903.jpeg
bottom of page